Công bố

Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm Nho Khô Cánh Trắng
Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm Nho Khô Cánh Trắng(06-11-2019)

Công Bố Tiêu Chuẩn Sản Phẩm Nho Khô Cánh Trắng Chỉ tiêu sinh hóa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Ninh Thuận cấp và được kiểm định tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường 3 vào ngày 20/08/2018..........

0949965377
Zalo 094.99.653.77